Reckless. Nieustraszony - Cornelia Funke

Pośród Złudzeń - Julia Deja

Miasto Szkła - Cassandra Clare

Miasto Popiołów - Cassandra Clare